0436 311 44 49
Duyurular

Mal ve Hizmet Alım İlanı(Kaz Günü Etkinliği)

                                         BULANIK YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

                                                              (BULANIK YEG-DER)

                                        Kaz Günü Etkinliğinin Düzenlenmesi Faaliyeti

                                                     Hizmet ve Mal Alımı İlan Listesi

 

Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemlerinin Derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiş olup, aşağıda belirtilen şartlarda teklif mektubu veya proforma fatura doldurulup imza ve kaşelenerek derneğimiz adresine elden veya posta yoluyla teslim edilecektir. Postadaki gecikmelerden derneğimiz sorumlu tutulmayacaktır.

  SIRA       NO

          HARCAMA
        KALEMİ ADI

              ÖZELLİKLER

     BİRİMİ

   MİKTARI

    1

Salon Kiralama

26 Kişi ve üzeri

   Adet/Gün

       1/1

    2

Taşıt Kiralama

Midibüs (12-18 Kişilik)

Sürücü ve yakıt maliyetleri hariç

    Adet/Gün

        1/1

    3

İkram Maliyetleri Yemekli

Günde bir öğle yemeği, iki kez su, kahve, çay servisi ve Kurabiye

    Kişi/Gün

      200/1

    4

Afiş-Poster

125*225 ölçülerinde vinil baskı

       Adet

          1

    5

Roll-Up

80*200 ölçülerinde alüminyum profil

       Adet

          1

NOTLAR:

     

1- Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.

2- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün geçerli olacaktır.

3- Tekliflerin idare tarafından onaylanmasından itibaren ürün ve hizmetler en geç 45 gün içerisinde idareye temin ve teslim edecektir.  

4- Hizmet ve ürünlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra (Fatura, Garanti Belgeleri, vb.) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde ödenecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.

5- İdareye teklif verme son tarihi 31/01/2024 saat 17:00’ye kadar olup bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Dernek Adresi: Zafer Mah. Sultan Alparslan Cad. Daire No:1 Konut No:30 Bulanık/MUŞ

İrtibat Numarası: 5373143923

 

                                                                                                                             25.01.2024

                                                                                                                         Bedrettin ZİYALI                                                                                                                               

                                                                                                   Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı