0436 311 44 49
Duyurular

Hizmet Alım İlanı(Web Sitesi Bakımı)

                                            BULANIK YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

                                                                 (BULANIK YEG-DER)

                                                    Web Sitesi Kurulum Sonrası Bakımı

                                                              Hizmet Alımı İlan Listesi

 

Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemlerinin Derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiş olup, aşağıda belirtilen şartlarda teklif mektubu veya proforma fatura doldurulup imza ve kaşelenerek derneğimiz adresine elden veya posta yoluyla teslim edilecektir. Postadaki gecikmelerden derneğimiz sorumlu tutulmayacaktır.

  SIRA        NO

          HARCAMA
        KALEMİ ADI

               ÖZELLİKLER

    BİRİMİ

   MİKTARI

    1

Web Sitesi Kurulum Sonrası Hizmetler

Yıllık Domain, Hosting, SSL ve Teknik Destek Hizmetleri

      Yıllık

        1

NOTLAR:

     

1- Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.

2- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün geçerli olacaktır.

3- Tekliflerin idare tarafından onaylanmasından itibaren ürün ve hizmetler en geç 45 gün içerisinde idareye temin ve teslim edecektir.  

4- Hizmet ve ürünlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra (Fatura, Garanti Belgeleri, vb.) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde ödenecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.

5- İdareye teklif verme son tarihi 02/02/2024 saat 17:00’ye kadar olup bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Dernek Adresi: Zafer Mah. Sultan Alparslan Cad. Daire No:1 Konut No:30 Bulanık/MUŞ

İrtibat Numarası: 5373143923

 

                                                                                                                              27.01.2024

                                                                                                                          Bedrettin ZİYALI                                                                                                                               

                                                                                                       Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı