0436 311 44 49
Duyurular

Mal ve Hizmet Alım İlanı(Operasyonel Süreç Eğitimi)

                                         BULANIK YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

                                                         (BULANIK YEG-DER)

        Operasyonel Süreçlerin Mükemmeleştirilmesi  ve Proses Yönetimi Eğitim Faaliyeti

                                                Hizmet ve Mal Alımı İlan Listesi

 

Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemlerinin Derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiş olup, aşağıda belirtilen şartlarda teklif mektubu veya proforma fatura doldurulup imza ve kaşelenerek derneğimiz adresine elden veya posta yoluyla teslim edilecektir. Postadaki gecikmelerden derneğimiz sorumlu tutulmayacaktır.

  SIRA        NO

             HARCAMA
           KALEMİ ADI

               ÖZELLİKLER

    BİRİMİ

    MİKTARI

     1

Eğitimci Maliyeti

Operasyonel Süreçler ve Proses Yönetimi konusunda iş tecrübesine sahip alanında uzman kişi

   Kişi/Gün

        1/3

     2

Ulaştırma Hizmetleri Kiralama

Binek araç (4 Kişilik)

Sürücü ve yakıt maliyetleri hariç

  Adet/Gün

        1/3

     3

Ajanda

Maksimum 200 sayfa

     Adet

        20

     4

Kalem

Metal

     Adet

        20

    5

Eğitim Salonu Kiralama

En Fazla 25 Kişilik

  Adet/Gün

       1/3

    6

3 Gün ve 20 Kişilik İkram Maliyetleri Yemeksiz

Günde iki kez su, kahve ve çay servisi, kurabiye

  Kişi/Gün

     20/3

    7

1 Eğitimci İçin Konaklama

Konaklama kahvaltı dâhil

  Kişi/Gün

      1/3

NOTLAR:

     

1- Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.

2- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün geçerli olacaktır.

3- Tekliflerin idare tarafından onaylanmasından itibaren ürün ve hizmetler en geç 45 gün içerisinde idareye temin ve teslim edecektir.  

4- Hizmet ve ürünlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra (Fatura, Garanti Belgeleri, vb.) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde ödenecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.

5- İdareye teklif verme son tarihi 02/02/2024 saat 17:00’ye kadar olup bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Dernek Adresi: Zafer Mah. Sultan Alparslan Cad. Daire No:1 Konut No:30 Bulanık/MUŞ

İrtibat Numarası: 5373143923

 

                                                                                                                    27.01.2024

                                                                                                                Bedrettin ZİYALI                                                                                                                               

                                                                                           Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı