0436 311 44 49
Duyurular

Mal ve Hizmet Alım İlanı(LEADER Eğitimi)

                                           BULANIK YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

                                                            (BULANIK YEG-DER)

                                    LEADER Yaklaşımı Eğitimi Düzenlenmesi Faaliyeti

                                                    Hizmet ve Mal Alımı İlan Listesi

 

Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemlerinin Derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiş olup, aşağıda belirtilen şartlarda teklif mektubu veya proforma fatura doldurulup imza ve kaşelenerek derneğimiz adresine elden veya posta yoluyla teslim edilecektir. Postadaki gecikmelerden derneğimiz sorumlu tutulmayacaktır.

   SIRA      NO

           HARCAMA
          KALEMİ ADI

                 ÖZELLİKLER

     BİRİMİ

    MİKTARI

    1

Ulaştırma Hizmetleri Kiralama

Binek araç (4 Kişilik)

Sürücü ve yakıt maliyetleri hariç

   Adet/Gün

        1/1

    2

Ajanda

Maksimum 200 sayfa

      Adet

        20

    3

Kalem

Metal

      Adet

        20

    4

Eğitim Salonu Kiralama

En Fazla 25 Kişilik

    Adet/Gün

        1/1

    5

1 Gün ve 20 Kişilik İkram Maliyetleri Yemekli

Günde bir öğle yemeği, iki kez su, kahve ve çay servisi, kurabiye

    Kişi/Gün

       20/1

NOTLAR:

     

1- Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.

2- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün geçerli olacaktır.

3- Tekliflerin idare tarafından onaylanmasından itibaren ürün ve hizmetler en geç 45 gün içerisinde idareye temin ve teslim edecektir.  

4- Hizmet ve ürünlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra (Fatura, Garanti Belgeleri, vb.) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde ödenecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.

5- İdareye teklif verme son tarihi 02/02/2024 saat 17:00’ye kadar olup bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Dernek Adresi: Zafer Mah. Sultan Alparslan Cad. Daire No:1 Konut No:30 Bulanık/MUŞ

İrtibat Numarası: 5373143923

 

                                                                                                                             27.01.2024

                                                                                                                        Bedrettin ZİYALI                                                                                                                               

                                                                                                    Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı