0436 311 44 49
Duyurular

Mal Alım İlanı (Araba Alımı)

                                            BULANIK YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

                                                               (BULANIK YEG-DER)

                                                                      Araba Alımı

                                                            Mal Alımı İlan Listesi

 

Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemlerinin Derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiş olup, aşağıda belirtilen şartlarda teklif mektubu veya proforma fatura doldurulup imza ve kaşelenerek derneğimiz adresine elden veya posta yoluyla teslim edilecektir. Postadaki gecikmelerden derneğimiz sorumlu tutulmayacaktır.

   SIRA       NO

            HARCAMA
           KALEMİ ADI

                  ÖZELLİKLER

     BİRİMİ

    MİKTARI

      1

            Binek Araç

C Sınıfı Binek Araç, 1.4 Motor Hacmi, 95 HP, Manuel, Önden Çekiş,  Benzinli, Sedan, 2024 Model

       Adet

           1

NOTLAR:

     

1- Verilen Teklifler KDV ve ÖTV Hariç olarak verilecektir.

2- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün geçerli olacaktır.

3- Tekliflerin idare tarafından onaylanmasından itibaren ürün ve hizmetler en geç 45 gün içerisinde idareye temin ve teslim edecektir.  

4- Hizmet ve ürünlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra (Fatura, Garanti Belgeleri, vb.) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde ödenecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.

5- İdareye teklif verme son tarihi 22/05/2024 saat 17:00’ye kadar olup bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Dernek Adresi: Zafer Mah. Sultan Alparslan Cad. Daire No:1 Konut No:30 Bulanık/MUŞ

İrtibat Numarası: 5373143923

 

                                                                                                                               06.05.2024

                                                                                                                          Bedrettin ZİYALI                                                                                                                               

                                                                                                     Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı