0436 311 44 49
Ana Sayfa   > Haberler

Süt Sağım Makinelerinin Dağıtımı Yapıldı

Süt Sağım Makinelerinin Dağıtımı Yapıldı

BULANIk YEREL GURUBU DERNEĞİ  İlçede Bulanık Malazgirt Süt Üreticileri Birliği tarafından yürütülmekte olan 7 lokasyondaki süt Soğuk zincirine kaliteli ve hijyenik süt temini ,projenin gelişimi ile gıda güvenliği , gıda sağlığı ve YEG bölgesinde yaşayan halkı bu konularda harekete geçirmek faaliyetleri kapsamında  süt üretimini yapan üreticilere süt sağım makinesi dağıtımı yapıldı.

IPARD II 12. Başvuru Çağrısı Leader Tedbiri kapsamında Bulanık ilçesi özelinde hazırlamış oldukları yerel kalkınma stratejileri Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygun görülen Bulanık Yerel Eylem Grubu Derneği çalışmalarını sürdürüyor. Bulanık  ilçesinde kurulan ve hayvancılık, zanaatkarlık, kırsal turizm gibi birçok alanda strateji çalışmalarına devam eden derneğin Süt üreticilerine Süt Sağım Makineleri dağıtım programına Yoğun bir ilgi ve katılım sağlandı. Programa Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak TKDK Muş İl Koordinatörü Bünyamin Süne DAKA Muş İl Koordinatörü Fuat Özkan Kurum Müdürleri Bulanık Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bedrettin Ziyalı STK temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı. Programda yapılan konuşmalarda Leader yaklaşımının yerelde kırsal kalkınma  işbirliği ve benzeri faaliyetlerin ilçedeki sosyo - ekonomik kültürel kalkınmaya olan faydalar dile getirildi. Programa katılan Süt üreticileri böylesi faaliyet ve projelerin kendileri için çok önemli olduğu hibe kapsamında kendilerine verilen Süt sağım makinelerinin işlerini daha da kolaylaştırdığını temiz kaliteli ve hijyenik bir şekilde sütlerini köylerinde kurulan Süt Toplama Merkezine vereceklerini bu ve buna benzer projelerinde gelişimi için çaba sarf edeceklerini bu vesile ile Süt soğuk zinciri projesinin önemini daha iyi kavradıklarını proje sahip çıkacaklarını  dile getirdiler. Yapılan konuşmalardan sonra Üreticilere Süt sağım makineleri  dağıtımı ile program sona erdi.

Bu internet sitesi AB ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden sadece Bulanık Yerel Eylem Grubu Derneği sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş veya tutumunu yansıttığı ileri sürülemez.