0436 311 44 49
Ana Sayfa   > Haberler

Operasyonel Süreçlerin Mükemmelleştirilmesi ve Proses Yönetimi Eğitimi düzenlenmiştir.

Operasyonel Süreçlerin Mükemmelleştirilmesi ve Proses Yönetimi Eğitimi düzenlenmiştir.

TKDK LEADER programı kapsamında 14-16 Şubat 2024 tarihleri arasında Bulanık ilçesinde  Bulanık Yerel Eylem Grubu Derneği ve Bulanık- Malazgirt Süt Üreticileri Birliği ile ortaklaşa Operasyonel Süreçlerin Mükemmelleştirilmesi ve Proses Yönetimi Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitimle, katılımcılara iş hayatında ve özellikle çalıştıları alanlarda Operasyonel süreçlerin takibi verimli çalışma teknikleri ile Süreç yönetişimlerinde stratejik adımlar atmaları için önemli beceriler kazandırıldı. Eğitimde, pisikososyal riskler,iş yükü ve iş temposu,iş programları,kontrol, kurumsal kültür,kişiler arası ilişkiler, Kurumdaki görev tanımı ve kariyer gelişimi gibi konularda pratik bilgiler paylaşıldı.Katılımcılar 3 gün boyunca; Kurumsallaşma, faaliyetlerin belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun yürütülmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılması, varlıkların korunması, mali ve mali olmayan bilgilerin güvenilirliğinin sağlanması amacıyla idare tarafından geliştirilen her türlü
organizasyon, yöntem ve süreçleri kapsayan kontrol ve sistemi ifade etmeleri yönünde beceriler kazandı.

       Eğitime kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çalışanları katılım sağladı.

Bu internet sitesi AB ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden sadece Bulanık Yerel Eylem Grubu Derneği sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş veya tutumunu yansıttığı ileri sürülemez.